CHẾ PHẨM BỒI DƯỠNG ĐẤT, TĂNG TRƯỞNG CÂY – THT

Được chế xuất từ rong biển; dung dịch chiết xuất từ cá và một số loại hải sản; dung dịch chứa các loại vi sinh vật hữu ích có tác dụng kích thích, thúc đẩy tăng trưởng đối với cây trồng nông nghiệp.

Gọi ngay