CHẾ PHẨM TỔNG HỢP GIÚP CÂN BẰNG KHU HỆ VI SINH VẬT VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT – TH

Được chế xuất từ than bùn đã qua xử lý bằng vi sinh vật, dịch chiết xuất từ rong biển, dịch chiết xuất từ cá và một số loại hải sản, phân dơi, dung dịch chứa các loại vi sinh vật hữu ích được tuyển chọn.

Gọi ngay