CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ NƯỚC AO HỒ – TDN

Được chế xuất từ rong biển, dịch chiết xuất từ một số loại hải sản, dung dịch chứa các loại vi sinh vật hữu ích có tác dụng xử lý, làm sạch môi trường nước.

Gọi ngay