VI SINH ĐỐI KHÁNG DÙNG ĐỂ Ủ PHÂN CHUỒNG, PHÂN HỦY CENLLULOSE, HẠN CHẾ BỆNH TRONG ĐẤT – TKD

Chế phẩm Microbio Michiko TKD vi sinh vật đối kháng ở dạng bột, được sử dụng để ủ các loại phân chuồng trong chăn nuôi gia đình và các trang trại. Phân hủy các chất cellulose (rơm rạ…). Đối kháng, hạn chế tác hại các loại bệnh trên cây trồng, trong đất.

Gọi ngay